2NE1

13

AOA

18

Apink

10

HyunA

12

Secret

12

SHINee

12